ЖК «Комфорт Таун» 6 560 квартир

6 560 квартир

• реєстрація венчурного фонду
• розробка проспекту емісії облігацій
• підготовка пакету документів для реєстрації емісії облігацій
• реєстрація випуску облігацій
• розробка механізмів руху коштів
• організація розміщення і погашення облігацій
• управління фондом
• ведення обліку продажів
• ведення звітності емітента облігацій