ЖК «Central Park» 689 квартир

183 кватири

• реєстрація венчурного фонду
• розробка проспекту емісії облігацій
• підготовка пакету документів для реєстрації емісії облігацій
• реєстрація випуску облігацій
• розробка механізмів руху коштів
• організація розміщення і погашення облігацій
• управління фондом
На сьогоднішній день, за даним проектом фахівцями КУА ВАЛПРІМ вже випущено 10 серій облігацій.